Az első szervezett unitárius ifjúsági egylet 1900-ban alakult meg Kolozsváron, Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Körenéven. Előzményének tekinthetők azonban a 19. század második felétőlaz unitárius kollégiumokban működő önképzőkörök, valamint az egyházközségek olvasó és önképző egyletei is. A 20. század első két évtizedében egyre több egyházközségben alakult meg a Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet.

 

Ezen ifjúsági  élet  szervezett  irányításának céljával  jött  létre  1929-ben az országos egylet,a Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Köreinek Egyetemes Szervezete néven. Létrehozói több éven át vezetői is voltak: Szent-Iványi Sándor, Balázs Ferenc, Mikó Imre, Lőrinczi László, később Dobai István, Kovács Lajos, Szabó Samu, Simén Dániel, Gyergyai Judit, Fikker János, Erdő János. Az országos ifjúsági életet a központi, kolozsvári irodából irányították. Legfontosabb megnyilvánulásuk az 1928 és 1947 között megtartott  tizennégy ifjúsági konferencia volt, amelyek középpontjában időszerű témák és  szervezeti  kérdések  álltak.  Emellett egyházkörönként is tartottak ifjúsági konferenciákat, dalosversenyeket, népszerű volt az egy-egy vidék fiatalságát összegyűjtő ifjúsági nap szervezése is. Évekig ismeretterjesztő célzatú vetítőgépes előadásokkal járták az országot. Az ifjúsági munka eszmei összefoglalását  és terjesztését szolgálták a kiadványok is: az első ifjúsági lap, Ifjúság címen 1928-ban, majd a tulajdonképpeni sajtófórum, a Kévekötés, 1929-1936 között.

 

Mindez az erdélyi magyar szellemi és egyházi  életet  árgusan figyelő román államhatalmi cenzúra szorításában vergődött. A szervezet életét derékban törte ketté a második világháború és az azt követő  válságkorszak:  1948-ban  a  nacionál-kommunista  államhatóság  tiltása következtében minden szervezeti életnek meg kellett szűnnie. Negyven évig hivatalosan nem létezhetett egyházi ifjúsági szervezkedés.Az  Ifjúsági  Egylet  1991.  évi  újraalakulását  követő  évek  útkeresése  nyomán  1996-tól  a szervezeti  élet  átfogó  fejlődésnek  indult,  ami  a  központi  rendezvények  szervezésében  és kiadványok megjelentetésében, az ügyvitel és a képviselet ellátásában, valamint megfelelő eszköztár létrehozásában és saját pénzügyi alap megteremtésében is lemérhető. Ugyanakkor nagy hangsúly került a helyi ifjúsági egyletek megalakítására és munkájuk segítésére. Az ODFIE-nek napjainkban mintegy 40 fiókegyletben több mint 1000 tagja van. Területileg elsősorban azokon  a  vidékeken  működik,  ahol  az  unitarizmus  a  legelterjedtebb:  Hargita,Háromszék, Maros, Kolozs és Brassó megyékben. Az ODFIE székhelye Kolozsváron van.